NEWS

EARplus at Agrinio city
02/03/2015
 
EARplus present at Starkey's Z-Series demostration
06/12/2014
 
EARplus present at EUHA 2014
06/11/2014
 
Halo Presentation (made for iPhone)
02/05/2014
 
EARplus at Volos city
14/03/2014
 
EARplus - Athens store
27/08/2013
 
Open event in Thessaloniki store
09/05/2013
 
Earplus - Open event in Athens
27/01/2013
 
Kivotos tou kosmou - Non profit organization
11/09/2012