προσωπικά δεδομένα

Επικοινωνία για θέματα ασφάλειας

Για κάθε θέμα που αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών σας αλλά και για κάθε βοήθεια που πιθανώς να χρειαστείτε σε θέμα πληρωμής των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε επικοινωνήστε στο e-mail info@earplus.gr.
Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους νόμους, τα Π.Δ. και τις οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν την προστασία του καταναλωτή και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνεχώς ενημερώνεται και αποτελεί καθημερινή επιδίωξή της ο πελάτης να νιώθει ασφάλεια και προστατευμένος από κάθε κακόβουλη προσπάθεια τρίτων. Σε περίπτωση όμως που γίνει κάποια πράξη παράνομης δραστηριότητας κατά τη συναλλαγή σας η εταιρεία, οι συνεργάτες της και κάθε εμπλεκόμενος με αυτή δε φέρει καμία ευθύνη. Εφόσον δεν συμφωνείτε με αυτόν το όρο έχετε την επιλογή να μην προβείτε σε καμία συναλλαγή με την εταιρία.

Γενικά

Η εταιρεία δημιούργησε αυτήν την ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία τους για άλλους λόγους. Εξαίρεση αποτελεί εάν κάποιο από τα στοιχεία ζητηθούν από τη δικαστική αρχή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του κάθε χρήστη - επισκέπτη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος ακολουθώντας όλες τις Αποφάσεις, τα Π.Δ., τους νόμους του Ελληνικού Δίκαιου αλλά και τις οδηγίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 1993/93/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 95/46/ΕΚ κ.λ.π.). Η εταιρεία  συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις και επιδιώκει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών και όσων συναλλάσσονται με αυτήν. Παρόλα αυτά δεν δεσμεύεται την απώλεια κάποιον δεδομένων εξαιτίας παράνομης δραστηριότητας κάποιου τρίτου (π.χ. κλοπή δεδομένων). Επίσης ο διαχειριστής είναι δυνατό να αλλάξει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτό το επιβάλλει νόμος ή οδηγία, ενώ θα ενημερώσει το παρόν τμήμα.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών της με μοναδικό τελικό σκοπό την εξυπηρέτησή των ίδιων. Επ’ αυτού τα προσωπικά δεδομένα βοηθούν στην επικοινωνία μας με τον πελάτη για οποιοδήποτε αίτημά του, στην διευκόλυνση κάποιων συναλλαγών, στην μέτρηση της επισκεψιμότητας. Κανένα δεδομένο οποιουδήποτε χρήστη δεν διανέμεται σε κανένα τρίτο.