ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΗ

Νέο πανελλαδικό διαφημιστικό σποτ
Τηλεοπτική εκπομπή ¨ΙΔΕΑ ΚΡΗΤΙΚΗ¨
Διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτ πανελλαδικής εμβάλειας
Διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτ
EARplus - Ακουστικά βαρηκοΐας
3D σχεδιασμός εκμαγείου